OtoAsistanım
Üyelik Sözleşmesi

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları ve Konusu

İşbu üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) Küçükbakkalköy Mah. Rüya Sok. Vogue Business Center No 12-18 35 K:8 Ataşehir-İstanbul  adresinde mukim DASETRE Yazılım Pazarlama - (otoasistanım) tarafından www.otoasistanim.com uzantılı web sitesi üzerinden ve/veya aplikasyonlar üzerinden sunulmakta olan hizmetlerden üyelerin yararlanmasına ilişkin karşılıklı hak ve koşulları düzenlemektedir.

 

Madde 2- Üyeliğin Kazanılması

Kullanıcı tarafından www.otoasistanim.com uzantılı web sitesinde yer alan üyelik formunun doldurulması ve onaylanması ve otoasistanım tarafından başvurunun onaylanmasına dair onayın elektronik ortamda (e-posta, sms vb.) kullanıcıya iletilmesini takiben kullanıcı otoasistanım hizmetlerinden yararlanmaya hak kazanacaktır. Kullanıcı işbu üyelik sözleşmesini onaylayarak, içeriğini okuduğunu ve şartlarını kabul ettiğini beyan etmektedir.

 

Madde 3- Özel Hükümler

 1. Otoasistanım tarafından oluşturulan platform üzerinden üyelerine, otomobil bakımlarına ilişkin genel asistan hizmetleri, bakım süreleri, bakım hatırlatmaları, araç muayene sona erme süreleri, sigorta poliçe sona erme tarihleri ve benzeri hatırlatma hizmetleri sunulacaktır.
 2. Platform üzerinden sunulan hizmetler herhangi bir ücrete tabi olmayacaktır. Bu kapsamda üyenin bir üyelik bedeli ödemesi gerekliliği bulunmamaktadır.
 3. Otoasistanım sunulmakta olan hizmetlere ilişkin şartlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.  Değişiklikler üyelerin paylaşmış olduğu iletişim tercihleri doğrultusunda üyeler ile paylaşılacaktır.
 4. Üyelik ve platformdan yararlanmayı sağlayan şifre vb. güvenlik anahtarlarının muhafazasından üyeler münhasıran sorumludur.
 5. Otoasistanım, üyelere ait kişisel verileri yürürlükte bulunan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu amir hükümlerine uygun olarak elde edecek, muhafaza edecek, işleyecek ve üçüncü kişiler ile paylaşacaktır.
 6. Üyelik formunun onaylanmasını takiben, üyeye Otoasistanım tarafından sunulan hizmetler tercih edilen iletişim yolu ile bildirilecek olup üye talep ettiği takdirde hatırlatma servislerini sessize alma veya iptal etme hakkına sahiptir.
 7. Üyeler, otoasistanım tarafından sunulacak hizmet modüllerine uygun olarak kendilerine sunulacak ilgili modülünden yararlanma hakkına sahiptirler.
 8. Otoasistanım yalnızca üyeleri tarafından paylaşılmış veriler doğrultusunda asistan hizmeti sunacak olup, üyeler ile ticari faaliyette bulunmamakta ve/veya aracılık, komisyonculuk hizmeti sunmamaktadır. Bu nedenle üyelerin üçüncü kişilerden veya diğer üyelerden almış oldukları hizmetlerden kaynaklı olarak hiçbir hukuki tazmin sorumluluğu bulunmamaktadır.
 9. Otoasistanım üyesi gerçek kişiler veya tüzel kişilere araçların bakımları, sigorta tercihleri vb. konularda yönlendirme yapmamaktadır. Taraflar arasındaki ticari ilişkide vekil, temsilci vb. sıfat ile yer almamaktadır. Bu doğrultuda üyeler, muhtemel hukuki uyuşmazlıklardan dolayı otoasistanım’ı sorumlu tutmayacaklarını beyan etmişlerdir.
 10. İşbu sözleşme ile Otoasistanım tarafından üyelerine herhangi bir taahhütte bulunulmamaktadır. Üyelerin araçlarına ilişkin takip yükümlülüğü kendilerine ait olup, yanlış bilgilendirme veya hatalı hatırlatmalardan kaynaklı olarak otoasistanım’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Taraflar sorumluluğun bu şekilde sınırlandırılması hususunda mutabık kalmışlardır.
 11. Üyeler web sitesi içeriğinde yer alan gizlilik, çerezler, kişisel verilerin korunması ve diğer belgelerin işbu sözleşmenin ayrılmaz ve değişmez parçası olarak kabul etmektedirler. Üyelerin her zaman için herhangi bir sebep veya gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir yükümlülük doğmadan üyelik sözleşmesini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Üye tarafından üyelik sözleşmesinin devri yasaktır.
 12. Üye, işbu sözleşme gereğince rızası ile paylaşmış olduğu; “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun” ve sair kanunlar kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmış olan her türlü kişisel verinin; otoasistanım tarafından muhafaza edilmesine, işlenmesine, 3. kişilere aktarılmasına, yurt dışına aktarılmasına, usulüne uygun yazılı bildirim yapılıncaya kadar muhafaza edilmesine açık bir şekilde rıza vermektedir. Bu kapsamda Veri sorumlusu sıfatı ile otoasistanım kişisel verileri sözleşmesel ilişki gereğince işleyeceğini, kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılacağını izah etmiş olmakla birlikte, kişisel veriler ile ilgili bilgi alma, silme, yok etme, düzeltme, itiraz etme, zarar giderim taleplerinin yazılı olarak Küçükbakkalköy Mah. Rüya Sok. Vogue Business Center No 12-18 35 K:8 Ataşehir-İstanbul,  adresinde bulunan şirket merkezine iletebileceği, destek@otoasistanim.com uzantılı e-posta adresi ile talepte bulunulabileceği hususlarında üyeyi bilgilendirmiştir.
 13. İşbu sözleşmenin ifasından kaynaklanacak hukuki uyuşmazlıklarda taraflara ait kayıt ve belgeler delil olarak kabul edilecek olup, İstanbul Anadolu Adliyesi mahkemeleri yetkilidir.

 

İşbu tek sayfadan ibaret üyelik sözleşmesi, üye tarafından elektronik ortamda onaylanarak onaylanma tarihinde yürürlüğe girmiştir.